Monday, May 26, 2008

haiku 31

Singur pe tarla –
deasupra porumbului
plutesc funigei

Alte clipe

lumina lunii
furişându-se-n copac –
cântec de huhurez


*

dincolo de gard -
primele crizanteme
înfloresc timid

*

amurg de toamnă -
funigei plutesc
peste câmp

haiku 30

via culeasă –
peste frunze uscate
umbra unui norLa vendange finie –
par dessus les feuilles mortes
l’ombre d’un nuage