Saturday, November 5, 2011

Alte imagini de toamnă


Fotografiile au fost făcute la Dâncu-Mic, HD

Friday, November 4, 2011

haiku 45

Noapte senină –
ultima pară cade
pe pământ brumat

Starry night –
the last pear falls
on the frosted earth

haiku 44

Frunze de arţar
în soarele de toamnă –
cântec de fluier

Maple leaves
in the autumn sun –
the song of pipe

Imagini de toamnăSaturday, October 15, 2011

Sunday, March 27, 2011

Cinci haiku-uri

Bruine à l’aube –
du noyer tombe
la dernière feuille

Burniţă în zori -
din nuc pică
ultima frunză

*
À l’aube sur la route –
des feuilles s'enroulent
après la voiture

În zori pe şosea -
frunze se rotesc
după maşină

*
Équinoxe –
parmi les feuilles arides
seulement un colchique

Echinox -
printre frunză uscate
doar o brânduşă

*
Ciel sans nuages –
l’étourneau cueille le raisin
du vieil homme

Cer fără nori -
graurul culege via
bătrânului

Saturday, February 5, 2011

Secvenţă haiku

Zbor de seară -
peste gardului de nuiele
o creangă fără frunze

Vol du soir –
par-dessus de la haie
une branche sans feuilles

*

Fior -
o frunză se aşează
pe mâna mea

Frémissement –
une feuille s’est posée
sur ma main

*

Sub clarul de lună
o nouă prezenţă -
o crizantemă

Sous le clair de lune
une neuve présence –
un chrysanthème

*

Toamna soseşte -
o zorea albastră
în grădina mea

L'automne arrive –
une belle de jour bleue
dans mon jardin

*

Ninge -
pe drumul cu serpentine
numai o maşină

Tombe la neige –
sur la route en lacet
rien qu'une voiture

Greniers d’automne - Hambarele toamnei

Hambarul vechi –
printe scândurile rupte
razele soarelui

Vieux grenier –
parmi des planches cassées
les rayons du soleil


Lângă hambarul vechi
o căruţă goală –
soarele apune

Une charette vide
près d’ancien grenier –
coucher du soleil


Hambarul plin –
un şoricel se apropie
pe furiş

Grenier plein –
un souriceau s’approche
en cachette

haiku 43

Recoltă bogată –
efortul ţăranului
reparând hambarul

Récolte abondante –
pour réparer le grenier
l’effort du paysan

haiku 42

Ploaie spre seară -
între crengile rare
ultimul măr

Pluie vers le soir –

entre les branches rares

la dernière pomme


Din Ploc! nr. 21