Saturday, February 5, 2011

Secvenţă haiku

Zbor de seară -
peste gardului de nuiele
o creangă fără frunze

Vol du soir –
par-dessus de la haie
une branche sans feuilles

*

Fior -
o frunză se aşează
pe mâna mea

Frémissement –
une feuille s’est posée
sur ma main

*

Sub clarul de lună
o nouă prezenţă -
o crizantemă

Sous le clair de lune
une neuve présence –
un chrysanthème

*

Toamna soseşte -
o zorea albastră
în grădina mea

L'automne arrive –
une belle de jour bleue
dans mon jardin

*

Ninge -
pe drumul cu serpentine
numai o maşină

Tombe la neige –
sur la route en lacet
rien qu'une voiture

Greniers d’automne - Hambarele toamnei

Hambarul vechi –
printe scândurile rupte
razele soarelui

Vieux grenier –
parmi des planches cassées
les rayons du soleil


Lângă hambarul vechi
o căruţă goală –
soarele apune

Une charette vide
près d’ancien grenier –
coucher du soleil


Hambarul plin –
un şoricel se apropie
pe furiş

Grenier plein –
un souriceau s’approche
en cachette

haiku 43

Recoltă bogată –
efortul ţăranului
reparând hambarul

Récolte abondante –
pour réparer le grenier
l’effort du paysan

haiku 42

Ploaie spre seară -
între crengile rare
ultimul măr

Pluie vers le soir –

entre les branches rares

la dernière pomme


Din Ploc! nr. 21