Monday, December 27, 2010

haiku 41 (din Haiku Reality)

Biată vrabie!
Nicio coajă de pâine
în ploaie…

Poor sparrow!
No crust
in the rain…

Jadan vrabac!
Ni korice hleba
na kiši...

Traducere Saša Važić

http://haikureality.webs.com/haikuodab5.htm

Thursday, November 18, 2010

Wednesday, November 10, 2010

haiku 40

Ciripit in zori –
în grădina bătrânei
numai buruieni

Ramage à l’aube –
dans le jardin de la vieille
seulement des mauvaises herbes

haiku 39

Primele brume
se aştern pe dealuri –
câine de pripas

Les premiers frimas
s’étendent sur les colines –
un chien vagabond

haiku 38

Cad frunze roşii
şi portocalii din peri –
tot tristă bunica

Tombent feuilles rouges
et oranges des poiriers –
grand-mère encore triste

haiku 37

Plouă monoton –
în cuibul lăstunului
pana vrabiei

Pluie monotone –
dans le nid de martinet
la plume de pierrot

haiku 36

Zori înneguraţi –
bunica toarce la geam
vechile gânduri

Aube couverte de brume –
grand-mère file à la fenêtre
les vieilles pensées

Tuesday, November 2, 2010

Din Sketchbook sept-oct 2010

http://poetrywriting.org/Sketchbook5-5SepOct2010/0_Contents_Sketchbook_5-5_SepOct_fall_trees_Haiku_Thread.htm


Leaves everywhere—
in the pitiless rain
the abandoned nest

# 158. Maria Tirenescu, RO
Frunze peste tot –
în ploaia nemiloasă
cuibul abandonat

*
Walk in the morning—
in the grandmother’s garden
red apples

# 160. Maria Tirenescu, RO
Plimbare în zori –
în grădina bunicii
merele-s roşii

*
The wind spreads
borders of dead leaves—
sunset

# 162. Maria Tirenescu, RO
Vântul spulberă
grămezi de frunze moarte –
apus de soare

*
Evening rain—
among the bare branches
a broken nest

# 164. Maria Tirenescu, RO
Ploaie de seară –
printre crengile rare
un cuib dărâmat

*
Yellow and
orange leaves falling—
grandma still alone

# 165. Maria Tirenescu, RO
Frunze galbene
şi portocalii cad –
buna tot singură

Monday, November 1, 2010

Sunday, February 28, 2010

haiku 35


Pleine lune –
dans un buisson d’églantier
un lièvre boiteux

Lună plină –
într-o tufă de măceş
un iepure şchiop


Din Ploc! Nr 12

Tuesday, February 9, 2010

haiku 34

Soarele-n amurg -
numai crizantema
nescuturată

haiku 33

Orion răsare –
doi îndrăgostiţi îl privesc
ţinându-se de mîini

Orion se lève –
deux amoureux la regardent
se tenant les mains


Din Ploc! Nr 11