Sunday, November 11, 2007

haiku 25

Ploaie de seară -
printre crengile rare
cuibul dărâmat


Pluie de soirée –
entre les branches rares
démaillé nid


http://haiku-tanka.aceboard.fr/237749-11012-6192-2-concours-haiku-octobre-2007.htm

haiku 24

un salt...
şi motanul prinde
o frunză uscată

a jump...
and tomcat catchs
the dry leaf

un saut...
et le chat accrochait
une feuille aride

http://haiku-tanka.aceboard.fr/237749-11012-6192-1-concours-haiku-octobre-2007.htm

scots translation by John Mc Donald:
a lowp...
an bawdrons cleeks
the freuchie leaf

haiku 23

luna se înalţă
printre crengile desfrunzite -
un singur martor: eu

la lune se montre
parmi les branche sans feuilles –
un seul témoin: moi

http://haiku-tanka.aceboard.fr/237749-11012-6192-2-concours-haiku-octobre-2007.htm

haiku 22

Sub luna plină
un singur brad -
foşnetul frunzelor

Sous la pleine lune
un seule arbre de sapin -
bruissement des feuilles

http://haiku-tanka.aceboard.fr/237749-11012-6192-1-concours-haiku-octobre-2007.htm

Under the full moon
a single fir tree –
rustle of leaves

haiku 21

Frunze peste tot -
în vârful arinului
strigă o cioară

Des feuilles partout –
en haut de l'aulne
un corbeau crie

http://haiku-tanka.aceboard.fr/237749-11012-6192-0-concours-haiku-octobre-2007.htm

haiku 20

Luna la zenit -
umbrele arborilor
pe trotuare

La lune au zénith –
les ombres des arbres
sur le trottoir

http://haiku-tanka.aceboard.fr/237749-11012-6192-0-concours-haiku-octobre-2007.htm

haiku 19

Luna cu halo
umbrela mea stricată -
vânzătorul bolnav

La lune avec le halo
mon parapluie cassé –
vendeur en difficulté

http://haiku-tanka.aceboard.fr/237749-11012-6192-0-concours-haiku-octobre-2007.htm

Moon with halo
my umbrella broken –
sick salesman

haiku 18

Luna priveşte
printre crengile fără frunze -
un singur martor: eu


La lune se montre
parmi les branches sans feuilles-
un seul témoin: moihttp://haiku-tanka.aceboard.fr/i-237749.htm .

Tuesday, October 30, 2007

haiku 17

Burniţând -
vrabiei nu-i trebuie
umbrelă

Drizzling –
the sparrow don’t need
an umbrella


Bruine -

le moineau n'a pas besoin
d'un parapluie


persian translation by Sarah
nam nam e baran
gonjeshk ha nemikhahand
chatri

haiku 16

Burniţă -
constat că n-am nevoie
de umbrelă

A drizzle –
I realise I don’t need
an umbrella

Une bruine -

je comprend que je n'ai pas besoin
d'un parapluie

persian(farsi) version by Sarah:
nam nam e baran
mi danam niazi nist
be chatr

haiku 15

Plouă monoton
de peste zece zile -
singur bătrânul

A dreary drizzle
for over ten days–
lonesome the old man

Il pleut monotone

pour plus de dix jour-
seul le vieux

haiku 14

Luna între nori -
la marginea drumului
un câine lovit

The moon among clouds –
at the edge of the road
a hurt dog

La lune parmi des nuages –

au bord de la route
un chien blessé

Sunday, October 28, 2007

haiku 13

Zi ploioasă -
în plasa păianjenului
doar o muscă


A rainy day –
in the spider's web
just a fly

Un jour pluvieux –
dans la toile de l'araignée
seulement une mouche


persian translation by Sarah:
rooz e barani-
dar tar e ankaboot
tanha magasi

haiku 12

Plimbare în zori –
în grădina bunicii
merele-s roşii


Walk in the morning –
grandmother’s garden
reds apples

persian translation by Sarah :
piadeh ravi dar sobh
bagh e madar bozorg
sib haye sorkh

haiku 11

Coşul cu mere
aşteptând copii flămânzi –
apune soarele

A basket with apples
waiting for some hungry kids –
sunset

persian translation by Sarah:
sabad e sib
dar entezar e chand bacheh gorosneh-
ghoroob e aftab

haiku 10

Vântul de seară –
ca un bănuţ de aur
o frunză de tei


The evening wind –
like a small golden coin
a lime leaf

persian translation by Sarah:
bad e shamgahi
manand e sekkeh ye talaaee ye koochak
barg e limoo torsh


Text din "Flori de tei", antologie de haiku, Editura Boldaş, Constanţa, 2006
Text from "Lime-tree flowers", anthology of haiku, Ed. Boldaş, Constanţa, 2006

haiku 9

Frunze peste tot –
în ploaia nemiloasă
cuibul părăsit

Leaves everywhere –
in the pitiless rain
the abandoned nest

persian translation by Sarah:
barg ha dar hameh ja
dar baran e bi rahm
laneh ye matrook

haiku 8

Pe strada mare
umbrele multicolore –
ploaie de toamnă


On the main street
the multicoloured umbrellas –
autumn rain


persian translation by Sarah:
bar khiaban e asli
chatr haye rangarang-
baran e paeezi

haiku 7

Toamnă târzie –
prin ceaţa deasă privesc
luna ştirbită


Late autumn –
I’m looking the thick fog
jagged moon

haiku 6

Un stol de grauri
pe via neculeasă –
bătrânul bolnav


Starling team
on unpicket vineyard –
sick old man

haiku 5

O crizantemă
pe proaspătul mormânt –
primii fulgi de nea


A chrysanthemum
on a new grave –
the first snow flakes

În stil haiku

Lângă gard
numai un bob de zmeură –
ultimul din acest an


Across the fence
only a raspberry –
the last from this year


*

Pe vechiul gard
invadat de caprifoi –
ultimele flori

On the old fence
invaded by lonicera –
last flowers

haiku 4

Vântul spulberă
grămezi de frunze moarte –
apus de soare


The wind spreads
bounders of dead leaves –
sunset

Le vent éparpille
un tas de feuilles mortes –
coucher de soleil

haiku 3

cireş sălbatic -
două frunze arămii
cad împreună

wild cherry-tree –
two copper-coloured leaves
fall together


Cerisier sauvage –
deux feuilles couleur de cuivre
tombent ensemble

haiku 2

frunze căzând
de pe ram cate una -
primii fulgi de nea

leaves falling
one by one from the branch –
the first snow

haiku 1

de dimineaţă -
o pasăre neagră
chemând ploaia

at daybreak –
a black bird calling
for the rain

au point du jour -
un oiseau noir
réclame la pluie

http://haiku-tanka.aceboard.fr/237749-11012-6192-1-concours-haiku-octobre-2007.htm

Saturday, March 3, 2007

Micropoeme cu traduceri în engleză

Sfârşit de toamnă.
Ascuns sub zăpadă,
vârful muntelui.

End of winter.
Hidden under the snow,
summit of mountain.

*

Toamnă târzie:
imagini-ţurţuri
şi gânduri îngheţate.

Late autumn:
the image-icicle
and the frozen intentions.

*

Deschisă de vânt,
fereastra odăii.
Pe pervaz, o frunză.

Opened by the wind,
window by the room.
A leaf at the sill.

*

Ce trişti castanii
rămaşi fără frunze
în ploaia de toamnă!

How many sad the chestnuts
remaining without the leafs
in the autumn rain!

*

Prima brumă.
Florile caprifoiului
cer îndurare.

The first white frost –
the lonicera’s flowers
ask for clemency

*

Toamna în vie.
Flăcările soarelui
strânse în ciorchini.

Autumn at the vine.
The flames of the sun
collected in the cluster

7 clipe

De dimineaţă,
croncănitul ciorilor
anunţă ploaia.

*

Flacăra tremură.
Prin obloane trece
năluca toamnei.

*

Ziua morţilor -
numai o crizantemă
pe vechiul mormânt

*

Zdrenţele zilei
târându-se după soare.
Seară de toamnă.

*

Tainice visuri,
doar în liniştea serii,
inspiră toamna.


*

Vântul şterge
lacrimile norilor.
Seară de toamnă.

*

Pe câmpul pustiu,
un suspin rătăceşte
în vântul toamnei

Luna

O veche seceră
pe bolta cerească:
luna nouă.

*

Pe geam, luna îmi scrie
o poezie.
Tu i-ai dictat-o?

*

Noapte fugară.
Pe lac se odihneşte
secera lunii.

*

Noapte senină.
Secera craiului nou
veghind la apus

*

O, lună plină !
Amintirile îmi produc
insomnie.

*

Pe cer, la apus
o aşchie de lună
şi-un gând nerostit.

*

În lumina lunii,
un greier povesteşte
o aventură.

*

Pe cerul nesfârşit,
un nor singuratic
păzeşte luna.

*

Sub lumina lunii,
tremură ultimul fir
de trandafir.

Frunze

Purtată de vânt,
o frunză-ngălbenită:
filă de jurnal.

*

Vântul a adus
o frunză palidă:
primul semn de la tine

*

Doar o adiere…
şi câte frunze au căzut
din cireş!

*

O ramură
părăsită de frunze
suspină prelung.

*

Cu tulburare,
rar despică aerul
frunzele toamnei.

*

O frunză galbenă,
lacrimă de cireş,
cade pe cărare.

*

Toamna suspină.
Lacrimi arămii îi cad
din toţi copacii.

*

…şi mă întreb:
care frunză va cădea
când va bate vântul?