Saturday, March 3, 2007

Micropoeme cu traduceri în engleză

Sfârşit de toamnă.
Ascuns sub zăpadă,
vârful muntelui.

End of winter.
Hidden under the snow,
summit of mountain.

*

Toamnă târzie:
imagini-ţurţuri
şi gânduri îngheţate.

Late autumn:
the image-icicle
and the frozen intentions.

*

Deschisă de vânt,
fereastra odăii.
Pe pervaz, o frunză.

Opened by the wind,
window by the room.
A leaf at the sill.

*

Ce trişti castanii
rămaşi fără frunze
în ploaia de toamnă!

How many sad the chestnuts
remaining without the leafs
in the autumn rain!

*

Prima brumă.
Florile caprifoiului
cer îndurare.

The first white frost –
the lonicera’s flowers
ask for clemency

*

Toamna în vie.
Flăcările soarelui
strânse în ciorchini.

Autumn at the vine.
The flames of the sun
collected in the cluster

7 clipe

De dimineaţă,
croncănitul ciorilor
anunţă ploaia.

*

Flacăra tremură.
Prin obloane trece
năluca toamnei.

*

Ziua morţilor -
numai o crizantemă
pe vechiul mormânt

*

Zdrenţele zilei
târându-se după soare.
Seară de toamnă.

*

Tainice visuri,
doar în liniştea serii,
inspiră toamna.


*

Vântul şterge
lacrimile norilor.
Seară de toamnă.

*

Pe câmpul pustiu,
un suspin rătăceşte
în vântul toamnei

Luna

O veche seceră
pe bolta cerească:
luna nouă.

*

Pe geam, luna îmi scrie
o poezie.
Tu i-ai dictat-o?

*

Noapte fugară.
Pe lac se odihneşte
secera lunii.

*

Noapte senină.
Secera craiului nou
veghind la apus

*

O, lună plină !
Amintirile îmi produc
insomnie.

*

Pe cer, la apus
o aşchie de lună
şi-un gând nerostit.

*

În lumina lunii,
un greier povesteşte
o aventură.

*

Pe cerul nesfârşit,
un nor singuratic
păzeşte luna.

*

Sub lumina lunii,
tremură ultimul fir
de trandafir.

Frunze

Purtată de vânt,
o frunză-ngălbenită:
filă de jurnal.

*

Vântul a adus
o frunză palidă:
primul semn de la tine

*

Doar o adiere…
şi câte frunze au căzut
din cireş!

*

O ramură
părăsită de frunze
suspină prelung.

*

Cu tulburare,
rar despică aerul
frunzele toamnei.

*

O frunză galbenă,
lacrimă de cireş,
cade pe cărare.

*

Toamna suspină.
Lacrimi arămii îi cad
din toţi copacii.

*

…şi mă întreb:
care frunză va cădea
când va bate vântul?